Geledingen

 

Hieronder vind je de begeleiding van elke geleding, de bondsleiding en de volwassenbegeleider terug.

  Bondsleider: Wannes Lambregts

Volwassenbegeleider: Flor Vinckx

Kadékes: Niki, Lukas en Maud

Joro 1-2: Steffie, Celien, Bente, Kaat, Jelle, Rik en Beau

Joro 3: Mirthe, Hanne, Griet, Gilo, Polle, Victor en Senne

Joro 4: Jent, Seppe, Wannes, Maurane, Lara, Gwen en Charlotte

Joro 5-6: Joni, Marthe, Tom, Fleur, Tom, Catho en Wout

KNIM: Sophie, Rik, Maud, Kevin, Eline en Mats

SJO: Siebe, Lars, Nienke en Lies

+16: Sien